Socialt ansvar

Vi tycker att det är viktigt att vi som företag engagerar oss! Därför har vi valt att stödja organisationer och föreningar som på olika sätt arbetar med och för människor.

Det är extra viktigt att stödja vår framtid, därför bidrar vi också till organisationer och föreningar för barn och ungdom. Det kan vara idrottsklubbar, kompisstöd eller annan social verksamhet.

Expandia stödjer flera idrottsklubbar runt om i Sverige samt de här organisationerna:

- Barncancerfonden

- Cancerfonden

- Missing People

- Giving people

- BRIS, Barnens rätt i samhället

- Svenska Parasportförbundet

Vi är också stolt sponsor till stoppasabbet.nu: