Affärsidé och Vision

Expandia Moduler ABs affärsidé är att erbjuda kunder hyra av verksamhetsanpassade lokaler för kontor, skola, förskola samt boende vid tidsbegränsat behov.

Expandia ska vara kundernas förstahandsval när det gäller hyra av flyttbara lokaler genom att erbjuda kunderna verksamhetsanpassade standardlösningar. Alla delar i vår verksamhet omfattas av vårt interna förbättringsarbete som syftar till att optimera kundnyttan. All vår verksamhet skall bedrivas på ett hållbart sätt vilket innebär att miljö- och sociala aspekter beaktas i alla processer.