• Antalet barn i för- eller grundskoleålder växer med 20% de kommande åren. Det visste du kanske redan? Det svåra är att veta var de kommer att bo och var de väljer att gå i skolan.

  Med våra tillfälliga skollokaler –
  i lika hög klass som många permanenta – behöver du bara veta åtta veckor innan. 

Tillfälliga lokaler för skolor

Oväntat många elever till hösten, renoveringsdags i de vanliga lokalerna, eller väntan på en permanent byggnad? Förklaringarna till ett akut behov kan vara många. När det händer finns Expandias skolmoduler - moderna, smarta och byggda utifrån skolans behov av lokaler.

Sedan 1987 har vi hyrt ut tillfälliga lokaler till landets skolor. Idag finns våra moduler i de flesta kommuner. Välkommen att läsa mer om hur de ser ut och fungerar. Se exempel från verkligheten och se hur det går till att hyra av oss.

Bilder och Referenser

Planlösningar

Modulsystem S2000 för skola finns i två grundutföranden. Dessa planlösningar fungerar väl för de flesta behov man har för en tillfällig skola. Ytorna utnyttjas på bästa sätt och båda typerna erbjuder möjlighet till klassrum och minst ett mindre rum som kan användas till exempelvis grupprum. Observera att planlösningarna inte är helt skalenliga och måttanpassade utan enbart översiktliga exempel.

Till höger finns de två planlösningar man utgår från i vår standardlösning. För större format, klicka på bilden.

 

 

 

Utrustning & tillval

Våra skolmoduler är standardutrustade med det mesta som krävs för bedriva skolverksamhet för kortare eller längre tid.

I klassrummen finns komplett AV-utrustning, whiteboard och anslagstavla. Lokalerna är ljusa och luftiga, anpassade för att ge bra ljudabsorption och ordentlig allmänbelysning.

Till entrén kommer man via en trappa och för de som behöver finns också en ramp med handledare. Över entrédörren sitter ett skärmtak som skydd och belysning som kan skötas via skymningsrelä.

Solpaneler - för ett hållbart samhälle

Visste du att våra skolpaviljonger går att få med solpaneler på taken? Det är både en energismart och kostnadseffektiv lösning jämfört med till exempel ett vattenburet system. Solpaneler placeras på paviljongernas tak och via solceller omvandlas solstrålarna till elektricitet. Om ni producerar mer solel än ni använder, levereras den tillbaka till elnätet. Den elen får ni som producent betalt för och ni kan istället köpa extra el under de tillfällen då ni använder mer än ni genererar.

Dokument & ritningar

Här hittar du en komplett specifikation av den utrustning som ingår som standard för våra skolmoduler. Här finns också en enklare teknisk beskrivning av modulerna. Dokumenten går även att ladda ner i PDF-format genom att klicka på ikonen till höger.

Standard för modulsystem S2000

Invändigt:

 • Komplett AV-utrustning bestående av bl a whiteboard och projektionsduk
 • Anslagstavla
 • Diskbänk
 • I kapprum: kroklist för 30 st skolkrokar
 • Takskivor i skolsal och grupprum är tillverkade i ljudisolerande material med absorptionsfaktor > 0,6
 • Allmänbelysning dimensionerad för 500 lux
 • Innerdörrar och ytterdörr levereras med låskista och täckbricka exkl. cylinder
 • Samtliga rum är försedda med invändiga persienner

 

Utvändigt:

 • Trappa i aluminium med handledare samt stående ribbor alt. glasfibertrappa
 • Ramp i aluminium med handledare samt stående ribbor. 6 m avsedd för nivåskillnad 0,5 m
 • Skärmtak över entré
 • Belysning vid huvudentré

TEKNISK BESKRIVNING S2000

MODULMÅTT

Modulyttermått BxLxH:
3,0 x 9,6 x 3,3 m
Invändig takhöjd: 2,7 m

BOTTENBJÄLKLAG

Linoleummatta i skolsal,
grupprum m fl. Plastmatta i
kapprum och toaletter.
Golvspånskiva, tvärgående
bjälkar, mineralull, spånskiva.

TAKBJÄLKLAG

Armerad PVC-takduk, helklistrad.
Plywood, luftspalt 20-70 mm,
vindskydd, tvärgående bjälkar.

FÖNSTERYTTERVÄGG

"Lionboard" med träpanelprägling.
Glespanel, träfiberskiva.
Stående regel, mineralull,
plastfolie, gipsskiva.

INNERVÄGG MOT KAPP- OCH
GRUPPRUM (bärande)

gipsskiva, stående regelstomme,
mineralull, gipsskiva.

FASTA INNERVÄGGAR

Gipsskiva, stående regelstomme,
mineralull, gipsskiva.

SYSTEMINNERVÄGGAR
(grönmarkerade)

Färdigbehandlad gipsskiva med
målad glasfiberväv. Stående regel-
stomme, mineralull. Färdigbehandlad
gipsskiva med målad glasfiberväv.

 

DÖRRAR OCH FÖNSTER

Ytterdörr i aluminium med 2-glas
energiruta. Fönster fasta el. öppnings-
bara inåtgående med drejkippbeslag.
Skola: Innerdörrar mellan skolsal och
kapprum, skolsal och grupprum samt
mellan klassrum.
Förskola: Innerdörrar mellan allrum och
kapprum, allrum och lekrum samt
mellan avdelningar.

TAKAVVATTNING

Takavvattning med hängränna samt
stuprör på fasadsidor.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med vitmålad glasfiber-
väv. Takskivor vitmålade. Mönstrad
linoleummatta i skolsal, plastmatta i
kapprum och i våtutrymmen med
uppvikt sockel.

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilation via enhetsaggregat,
dimensionerat för 30 personer
placerat i klass-/allrum. Aggregatet
har inbyggda filter för till- och
frånluft och värmeväxlare. Övriga
rum har kanaliserad till- och frånluft.

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med skyddsjordade
elradiatorer som regleras via inbyggd
elektronisk termostat. Skyddsgaller
framför radiatorer.
Förskola: därutöver golvvärme i större
del av allrum och lekrum.

 

Utförande med vattenburen värme:
Uppvärmning med termostatstyrda
vattenradiatorer via synligt förlagda
värmeledningar. Som standard
levereras anläggningen med elpanna,
vilken är förberedd för anslutning till
solpaneler och värmepump.
Systemet är också förberett för
anslutning till fjärrvärme.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med
invändiga persienner.

4 BELYSNING

Allmänbelysning dimensionerad
för 500 lux med begränsat uppljus.
I WC och städutrymme vanlig
lysrörsarmatur alternativt glödljus.
Utomhusbelysning över entrédörr
tänds antingen via strömbrytare
eller skymningsrelä.

5 AKUSTIK

Takskivor i skolsal och grupprum med
ljudabsorptionsfaktor > 0,5 alfa P.

EL-INSTALLATION

Varje skolenhet elanslutes med elkabel
dimensionerad för belastning anpassad
till skola respektive förskola.

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden inklädes med
glespanel.