TEKNISK BESKRIVNING S2000

MODULMÅTT

Modulyttermått BxLxH:
3,0 x 9,6 x 3,3 m
Invändig takhöjd: 2,7 m

BOTTENBJÄLKLAG

Linoleummatta i skolsal,
grupprum m fl. Plastmatta i
kapprum och toaletter.
Golvspånskiva, tvärgående
bjälkar, mineralull, spånskiva.

TAKBJÄLKLAG

Armerad PVC-takduk, helklistrad.
Plywood, luftspalt 20-70 mm,
vindskydd, tvärgående bjälkar.

FÖNSTERYTTERVÄGG

"Lionboard" med träpanelprägling.
Glespanel, träfiberskiva.
Stående regel, mineralull,
plastfolie, gipsskiva.

INNERVÄGG MOT KAPP- OCH
GRUPPRUM (bärande)

gipsskiva, stående regelstomme,
mineralull, gipsskiva.

FASTA INNERVÄGGAR

Gipsskiva, stående regelstomme,
mineralull, gipsskiva.

SYSTEMINNERVÄGGAR
(grönmarkerade)

Färdigbehandlad gipsskiva med
målad glasfiberväv. Stående regel-
stomme, mineralull. Färdigbehandlad
gipsskiva med målad glasfiberväv.

 

DÖRRAR OCH FÖNSTER

Ytterdörr i aluminium med 2-glas
energiruta. Fönster fasta el. öppnings-
bara inåtgående med drejkippbeslag.
Skola: Innerdörrar mellan skolsal och
kapprum, skolsal och grupprum samt
mellan klassrum.
Förskola: Innerdörrar mellan allrum och
kapprum, allrum och lekrum samt
mellan avdelningar.

TAKAVVATTNING

Takavvattning med hängränna samt
stuprör på fasadsidor.

YTSKIKT INVÄNDIGT

Väggytor med vitmålad glasfiber-
väv. Takskivor vitmålade. Mönstrad
linoleummatta i skolsal, plastmatta i
kapprum och i våtutrymmen med
uppvikt sockel.

MILJÖ

1 VENTILATION

Ventilation via enhetsaggregat,
dimensionerat för 30 personer
placerat i klass-/allrum. Aggregatet
har inbyggda filter för till- och
frånluft och värmeväxlare. Övriga
rum har kanaliserad till- och frånluft.

2 UPPVÄRMNING

Uppvärmning sker med skyddsjordade
elradiatorer som regleras via inbyggd
elektronisk termostat. Skyddsgaller
framför radiatorer.
Förskola: därutöver golvvärme i större
del av allrum och lekrum.

 

Utförande med vattenburen värme:
Uppvärmning med termostatstyrda
vattenradiatorer via synligt förlagda
värmeledningar. Som standard
levereras anläggningen med elpanna,
vilken är förberedd för anslutning till
solpaneler och värmepump.
Systemet är också förberett för
anslutning till fjärrvärme.

3 SOLAVSKÄRMNING

Samtliga rum är försedda med
invändiga persienner.

4 BELYSNING

Allmänbelysning dimensionerad
för 500 lux med begränsat uppljus.
I WC och städutrymme vanlig
lysrörsarmatur alternativt glödljus.
Utomhusbelysning över entrédörr
tänds antingen via strömbrytare
eller skymningsrelä.

5 AKUSTIK

Takskivor i skolsal och grupprum med
ljudabsorptionsfaktor > 0,5 alfa P.

EL-INSTALLATION

Varje skolenhet elanslutes med elkabel
dimensionerad för belastning anpassad
till skola respektive förskola.

GRUNDLÄGGNING/
SOCKELINKLÄDNAD

Grundläggning utgörs enligt objekts-
specifik ritning. Grunden inklädes med
glespanel.