Planlösningar

Modulsystem S2000 för skola finns i två grundutföranden. Dessa planlösningar fungerar väl för de flesta behov man har för en tillfällig skola. Ytorna utnyttjas på bästa sätt och båda typerna erbjuder möjlighet till klassrum och minst ett mindre rum som kan användas till exempelvis grupprum. Observera att planlösningarna inte är helt skalenliga och måttanpassade utan enbart översiktliga exempel.

Till höger finns de två planlösningar man utgår från i vår standardlösning. För större format, klicka på bilden.